přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 18

§ 18
(1) Evidence údajů o vydaných závazných posudcích a o schválených postupech a zařízeních pro tepelné ošetření mléka obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci zúčastněných osob (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry). Zaznamenávají se zejména údaje týkající se stavebníka a jeho činnosti, stavby, popřípadě jiného zařízení, a jejího určení, identifikace podniku pro ošetření, popřípadě zpracovatelského podniku, příslušného technologického postupu, druhu a typu zařízení, data vydání posudku nebo schválení postupu či zařízení.
(2) Evidenci údajů o vydaných závazných posudcích a o schválených postupech a zařízeních pro tepelné ošetření mléka vedou orgány veterinární správy, které tyto posudky a schválení vydávají.