přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 13

§ 13
(1) Evidence údajů o ohniscích nákaz obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry). Zaznamenávají se zejména údaje týkající se totožnosti veterinárního inspektora, druhu nákazy, dotčených zvířat (druhu, počtu), dotčené osoby, postupu likvidace ohniska nákazy, odebraných vzorků a výsledků jejich vyšetření.
(2) Evidence údajů o ohniscích nákaz se vede podle jednotlivých krajů; příslušné údaje zaznamenávají veterinární inspektoři.
(3) Státní veterinární správa zajišťuje
a) převod dat z této databáze do příslušného informačního systému Unie (Animal Disease Notification System, ADNS),
b) výměnu dat z této databáze s informačním systémem Integrovaného záchranného systému (operační a informační středisko integrovaného záchranného systému).12)
12) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.