přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 11

§ 11
(1) Výběr počítačově sledovaných úkonů v oblasti veterinární péče vychází z potřeb a výsledků státního veterinárního dozoru.
(2) Evidují se zejména údaje o
a) sledování a stavu protinákazové prevence,
b) ohniscích nákaz,
c) ochraně zvířat a jejich pohody,
d) veterinárních kontrolách,
e) prohlídkách jatečných zvířat a masa a veterinárních vyšetřeních masa volně žijící zvěře (dále jen "zvěřina"),
f) vydaných veterinárních osvědčeních provázejících přemísťovaná zvířata a přepravované živočišné produkty (dále jen "vydaná veterinární osvědčení"),
g) vydaných závazných posudcích a schválených postupech a zařízeních pro tepelné ošetření mléka,
h) vstupu dovážených a provážených zásilek veterinárního zboží na území České republiky (dále jen "evidence vstupu dovážených a provážených zásilek"),
i) výsledcích laboratorního vyšetřování vzorků.