přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 5

§ 5
(1) Registr hospodářství obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci, jako jsou registrační číslo a adresa hospodářství, jméno a příjmení nebo název chovatele, rodné číslo nebo, nemá-li rodné číslo, datum narození anebo identifikační číslo chovatele, trvalý pobyt nebo sídlo chovatele (registr ekonomických subjektů,8) evidence obyvatel,9) územně identifikační registr adres), jakož i další údaje potřebné k plnění úkolů státního veterinárního dozoru, shromažďované krajskými veterinárními správami podle jednotlivých krajů.
(2) Registr jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci, jako jsou jméno a příjmení nebo název subjektu, rodné číslo nebo, nemá-li rodné číslo, datum narození anebo identifikační číslo subjektu, trvalý pobyt nebo sídlo subjektu (registr ekonomických subjektů, evidence obyvatel, územně identifikační registr adres), dále údaje o podniku, závodu, popřípadě jiném zařízení každého subjektu a o jeho činnosti, jakož i další údaje potřebné k plnění úkolů státního veterinárního dozoru.
(3) Registr hospodářství je tvořen údaji přejímanými od Ministerstva zemědělství ze systému označování a evidence hospodářských zvířat podle zvláštních právních předpisů10) a údaji krajských veterinárních správ. Registr jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru vedou podle § 49 odst. 1 písm. h) zákona krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (dále jen "krajská veterinární správa") podle jednotlivých krajů.
8) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.