přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 3

§ 3
(1) Práva a povinnosti osob při zpracování osobních údajů se řídí zvláštním zákonem.5)
(2) Státní veterinární správa při provozování informačního systému dodržuje závazná ustanovení standardů a zajišťuje ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného informačního systému. Ochrana a bezpečnost informací uložených v informačním systému se řídí zvláštními právními předpisy.6)
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb.