přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 2

§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rozhraním informačního systému k jiným subjektům veřejné správy - soubor opatření, která určují způsob výměny dat prostřednictvím datové sítě v okruhu působnosti Ministerstva zemědělství,
b) rozhraním informačního systému k veřejnosti - webové stránky Státní veterinární správy poskytující veřejnosti informace z oblasti veterinární péče,
c) standardem informačního systému (dále jen "standard") - soubor pravidel pro výkon odborných činností spojených s vytvářením, užíváním a rozvojem informačního systému,3)
d) datovým prvkem - jednotka dat, která je v dané souvislosti považovaná nadále za nedělitelnou a je jednoznačně definována.4)
3) § 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb.
4) § 2 písm. g) zákona č. 365/2000 Sb.