přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2003
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy § 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a) způsob vytváření, provozu a užívání
informačního systému Státní veterinární správy
(dále jen "informační systém"),
b) registry vytvářené přímo v informačním systému a způsob přejímání registrů z jiných informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy,2)
c) zásady počítačové evidence úkonů v oblasti veterinární péče,
d) vazbu informačního systému na informační systémy Evropské unie (dále jen "Unie") v oblasti veterinární péče.
1) Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21.12.1982 týkající se hlášení nákaz ve Společenství.
2) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.