přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 296/2003
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Příl.5

Příloha 5
STUDIJNÍ PŘEDMĚTY V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V OBLASTI VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A HYGIENY A STUDIJNÍ OBORY, ZE KTERÝCH MUSÍ BÝT ZÍSKÁNY PŘIMĚŘENÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Část A
STUDIJNÍ PROGRAM PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE
Studijní program vedoucí k získávání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně obsahuje alespoň tyto předměty:
I. Základní předměty
a) fyzika
b) chemie
c) biologie zvířat
d) biologie rostlin
e) biomatematika
II. Speciální předměty
Skupina 1: Základní vědy
a) anatomie včetně histologie a embryologie
b) fyziologie
c) biochemie
d) genetika
e) farmakologie
f) farmacie
g) toxikologie
h) mikrobiologie
i) imunologie
j) epizootologie
k) profesní etika
Skupina 2: Klinické vědy
a) porodnictví
b) patologie včetně patologické anatomie
c) parazitologie
d) klinická medicína a chirurgie včetně anesteziologie
e) klinické přednášky o různých domácích zvířatech, drůbeži a jiných druzích zvířat
f) preventivní lékařství
g) radiologie
h) reprodukce a poruchy reprodukce
i) hygienické předpisy
j) veterinární legislativa a soudní lékařství
k) terapeutika
l) propedeutika
Skupina 3: Živočišná výroba
a) živočišná výroba
b) výživa zvířat
c) agronomie
d) ekonomika zemědělství
e) chov a zdraví zvířat
f) veterinární hygiena
g) etologie a ochrana zvířat
Skupina 4: Hygiena potravin
a) prohlídka a kontrola potravin živočišného původu
b) hygiena a technologie potravin
c) praktická výuka zahrnující praktickou výuku na místech, kde probíhá porážka zvířat a výroba potravin
Praktická výuka může mít formu externí blokové praktické výuky, pokud je taková výuka celodenní, uskutečňuje se pod dohledem vysoké školy s veterinárním studijním programem a netrvá v rámci celého studia dohromady déle než 6 měsíců.
Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivými skupinami předmětů je vyrovnané a koordinované tak, aby požadované znalosti a zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů.
Část B
OBLASTI, JEJICHŽ ZNALOSTI JSOU PŘEDPOKLADEM K ZÍSKÁNÍ DIPLOMU, VYSVĚDČENÍ NEBO JINÉHO DOKLADU O POŽADOVANÉM VZDĚLÁNÍ VE VETERINÁRNÍM LÉKAŘSTVÍ A HYGIENĚ
Přiměřené znalosti
a) z oborů věd, na nichž je založena činnost veterinárního lékaře,
b) o anatomii a fyziologii zdravých zvířat, jejich chovu a reprodukci a hygieně obecně, jakož i o jejich krmení včetně technologie výroby a konzervace krmiv odpovídající jejich potřebám,
c) o chování a ochraně zvířat,
d) o příčinách, charakteru, průběhu, důsledcích, diagnostice a léčbě nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně zvláštních znalostí o nemocech přenosných ze zvířat na člověka,
e) preventivního lékařství,
f) hygieny a technologie produkce, zpracování a uvádění do oběhu potravin živočišného původu,
g) právních předpisů týkajících se oblastí uvedených pod písmeny a) až f),
h) klinické a jiné praktické zkušenosti získané pod náležitým dohledem.