přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 295/2003
Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání § 20

§ 20
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 5 písm. c) a d), která nabývají účinnosti dnem 1. října 2003, a s výjimkou § 1 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
(2) Ustanovení § 5 písm. a) a b) pozbývají platnosti dnem 30. září 2003.
(3) Ustanovení § 1 odst. 1, § 2, 3, § 4 odst. 1 a 3, § 5 písm. c) a d), § 6 odst. 1, 2, 3 a 4, § 7, § 8 odst. 1 a 3, § 9 odst. 1, 2 a 3, § 10, 11, 12, 13, 14, § 15 odst. 1, § 16, § 18 odst. 2, § 19 a přílohy č. 1, 2 a 3 k této vyhlášce pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.