přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 295/2003
Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání § 15

§ 15
(1) zrušen
(2) Orgány státního veterinárního dozoru nad neškodným odstraňováním a dalším zpracováváním konfiskátů živočišného původu vykonávají tento dozor zejména na jatkách, v bourárnách, v asanačních podnicích, v zařízeních používajících konfiskáty živočišného původu k účelům uvedeným v § 10 a v jiných zařízeních k ukládání nebo spalování těchto konfiskátů. Zjistí-li tyto orgány, že nejsou dodržovány požadavky této vyhlášky, přijmou k odstranění zjištěných nedostatků opatření dle zákona.7)
7) § 22 odst. 1 písm. a), § 50 odst. 5, § 51 odst. 3, § 52 odst. 1 písm. b), § 53 odst. 1 písm. f), § 54 a § 72 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona.