přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 295/2003
Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání § 6

§ 6
(1) - (4) zrušeny
(5) Se souhlasem, podle pokynů a pod dohledem krajské veterinární správy může být specifikovaný rizikový materiál neškodně odstraněn také způsobem a za podmínek uvedených v § 4 odst. 2, zejména pochází-li tento materiál ze zvířat uhynulých nebo utracených v souvislosti s prováděním ochranných a zdolávacích opatření.
5) § 4 odst. 4 písm. b) bod 2, § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).