přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 295/2003
Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání § 4

§ 4
(1) zrušen
(2) Krajská veterinární správa může stanovit, že vysokorizikové konfiskáty živočišného původu musí být neškodně odstraněny spálením nebo zahrabáním, jestliže
a) přeprava zvířat nakažených nebo podezřelých z nebezpečné nákazy nebo z nakažení touto nákazou do nejbližšího asanačního podniku je vyloučena z důvodu nebezpečí šíření zdravotního rizika,
b) zvířata jsou nakažená nebo podezřelá z nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo z nakažení touto nákazou nebo nemocí, anebo jsou v nich přítomna rezidua látek, jež mohou představovat nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a jež by mohla odolat nedostatečnému tepelnému ošetření,
c) v důsledku rozšíření nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka dochází k přetížení kapacity asanačního podniku,
d) vysokorizikové konfiskáty živočišného původu pocházejí z těžko přístupných míst, nebo
e) množství vysokorizikových konfiskátů živočišného původu a vzdálenost, na kterou by musely být přepravovány, neodůvodňuje jejich shromažďování.
4) § 65 odst. 1 písm. a) zákona.
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.