přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 295/2003
Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání § 1

§ 1
Předmět úpravy
(1) zrušen
(2) Konfiskáty živočišného původu jsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) a těmito se řídí. Tato vyhláška upravuje postup při zacházení s konfiskáty živočišného původu a pro účely této vyhlášky se rozumí
a) specifikovaným rizikovým materiálem - materiály uvedené v bodu 1 přílohy V k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií,
b) vysokorizikovými konfiskáty živočišného původu - materiály 2. kategorie podle článků 4 a 5 kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu,
c) nízkorizikovými konfiskáty živočišného původu - materiály 3. kategorie podle článku 6 kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
1) § 39 odst. 2 zákona.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
Nařízení Komise (ES) č. 1139/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud se týká programů sledování a specifikovaného rizikového materiálu.