přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 166/1999
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) Příl.3

Příloha 3
SEZNAM NÁKAZ A NEMOCÍ PŘENOSNÝCH ZE ZVÍŘAT NA ČLOVĚKA PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ A ZTRÁT
a) nákazy společné více druhům zvířat:
1. Aujeszkyho choroba
2. brucelóza (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)
3. echinokokóza (hydatidóza)
4. horečka Údolí Rift
5. hydroperikarditida přežvýkavců
6. japonská encefalitida
7. katarální horečka ovcí
8. krymsko-konžská hemoragická horečka
9. leptospiróza
10. listerióza
11. mor skotu
12. myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana)
13. Q horečka
14. salmonelóza (invazivní sérovary - jejich původci)
15. slintavka a kulhavka
16. sněť slezinná
17. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)
18. trichinelóza
19. tuberkulóza (Mycobacterium bovis, Mycobacterium suis, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis)
20. tularémie
21. verotoxigenní Escherichia coli
22. vezikulární stomatitida
23. vzteklina
24. západonilská horečka
b) nákazy skotu:
1. anaplasmóza skotu
2. babesióza skotu
3. enzootická leukóza skotu
4. hemoragická septikémie (pasteurelóza)
5. hlavnička
6. infekční rinotracheitida skotu (IBR, IBR/IPV)
7. nodulární dermatitida skotu
8. plicní nákaza skotu
9. theilerióza
10. trichomonáza
11. trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse)
12. venerická kampylobakterióza skotu
c) nákazy ovcí a koz:
1. enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí)
2. epididymitida beranů (Brucella ovis)
3. klusavka
4. mor malých přežvýkavců
5. nakažlivá agalakcie
6. nakažlivá pleuropneumonie koz
7. nemoc Nairobi
8. neštovice ovcí a neštovice koz
d) nákazy koní:
1. encefalomyelitida koní (východní)
2. encefalomyelitida koní (západní)
3. hřebčí nákaza
4. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)
5. infekční arteritida koní
6. mor koní
7. nakažlivá metritida koní
8. piroplasmóza koní
9. Surra (Trypanosoma evansi)
10. venezuelská encefalomyelitida koní
11. vozhřivka
e) nákazy prasat:
1. africký mor prasat
2. encefalitida způsobená virem Nipah
3. klasický mor prasat
4. reprodukční a respirační syndrom prasat
5. vezikulární choroba prasat
6. virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)
7. prasečí epidemická diarhoe
f) nákazy drůbeže:
1. aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní)
2. cholera drůbeže
3. mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)
4. newcastleská choroba
5. pulorová nákaza (Salmonella pullorum)
6. tyf drůbeže
g) nákazy včel:
1. hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)
2. mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu)
3. roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)
4. roztočíková nákaza včel
5. tumidóza (Aethina tumida)
6. varroáza včel
h) nákazy ryb:
1. epizootická nekróza krvetvorné tkáně
2. nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem HPR s delecí
3. herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)
4. infekční nekróza krvetvorné tkáně
5. virová hemoragická septikémie
i) ostatní nákazy:
1. epizootické hemoragické onemocnění (jelenovitých)
2. leishmanióza
3. neštovice velbloudů