přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 166/1999
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) § 81

§ 81
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto:
Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., "Sazebník správních poplatků" se mění takto:
1. Položka 67 zní:
"Vydání rozhodnutí o výsledku pohraniční veterinární kontroly (§ 37 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů)
- za každou i započatou tunu zásilky živých zvířat  Kč   170,-
- za každou i započatou tunu zásilky živočišných
 produktů, krmiv a předmětů, které mohou být
 nositeli původců nákaz               Kč  110,-
         nejméně               Kč 1 120,-
         nejvýše               Kč 11 900,-".
2. Položka 68 včetně poznámky zní:
"a) Schválení veterinárního přípravku a
  veterinárního technického
  prostředku (§ 65 zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární péči
  a o změně některých souvisejících zákonů)   Kč  3 000,-
 b) Vydání osvědčení k výrobě veterinárních
  přípravků a veterinárních technických
  prostředků (§ 65 zákona č. 166/1999 Sb.,
  o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících zákonů)        Kč  6 000,-
Poznámka:
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zápis veterinárního přípravku a veterinárního technického prostředku do Seznamu schválených veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.".
3. Položka 69 zní:
"Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel (§ 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů)
-   za jedno zvíře        Kč   50,-
-   za více než jedno zvíře   Kč   100,-".
4. Položka 70 zní:
"Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů
(§ 27 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů)   Kč   100,-".
5. Položka 71 zní:
"a) Vydání osvědčení o splnění požadavků a podmínek pro zacházení
se  živočišnými produkty  (§  22  zákona č.  166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů)        Kč   500,-
b) Vydání závazného posudku
  (§ 56 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
  a o změně některých souvisejících
  zákonů)             Kč   300,-".
6. Položka 72 zní:
"a) Registrace soukromého veterinárního
   lékaře (§ 60 zákona č. 166/1999 Sb.,
   o veterinární péči a o změně
   některých souvisejících
   zákonů)            Kč   2 000,-
b) Registrace soukromého veterinárního technika (§ 64 zákona č.
  166/1999 Sb.,  o veterinární péči a  o změně některých
  souvisejících zákonů)      Kč   1 000,-
c) Vydání povolení k  provádění laboratorní, popřípadě jiné
  veterinární diagnostické činnosti (§ 50 zákona č. 166/1999
  Sb., o veterinární péči a o změně
  některých souvisejících zákonů) Kč   2 000,-
d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku (§ 50 zákona
  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
  souvisejících zákonů)      Kč   3 000,-
e) Vydání povolení k  provozování jiné veterinární asanační
  činnosti (§ 51 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
  a o změně některých souvisejících
   zákonů)            Kč   1 000,-".
7. Položka 73 zní:
"a) Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat
za jedno zvíře        Kč   3 000,-
za více než jedno zvíře   Kč   5 000,-
b) Udělení akreditace uživatelského zařízení k chovu zvířat pro
  pokusné účely       Kč   10 000,-".