přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/1991
Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky § 16

§ 16
(1) Čestná rada má nejméně 9 členů. Funkce člena čestné rady je neslučitelná s funkcí člena jiného orgánu Komory.
(2) Členové čestné rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu tajným hlasováním.
(3) Předseda čestné rady organizuje a řídí činnost čestné rady.
(4) Čestná rada projednává porušení povinností členy Komory, stížnosti členů a uděluje disciplinární opatření.