přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/1991
Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky § 8

§ 8
(1) Základním články Komory jsou sdružení veterinárních lékařů v okresech 2) (dále jen "okresní sdružení"). Okresní sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
(2) Okresní sdružení má tyto orgány
a) okresní shromáždění,
b) okresní výbor,
c) revizní komisi okresního sdružení.
(3) Komora má tyto orgány
a) sněm,
b) představenstvo,
c) prezidenta,
d) revizní komisi,
e) čestnou radu.
(4) Funkce v orgánech Komory a okresních sdruženích jsou čestné; za jejich výkon je komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů včetně nákladů na cestovné.
2) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.