přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 356/2008
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů Příl.4

Příloha 4
KRMNÉ SUROVINY
Části A až D
zrušeny
Část E
Skupiny krmných surovin pro označování krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat
 
------------------------  --------------------------------------------
     Skupina              Zahrnuje
------------------------  --------------------------------------------
      1                 2
------------------------  --------------------------------------------
1. Maso a výrobky      všechny masité části poražených
  živočišného původu    teplokrevných suchozemských zvířat
              v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem
              konzervované, dále veškeré výrobky
              a vedlejší výrobky, vzniklé při
              zpracování těl nebo části těl
              teplokrevných suchozemských zvířat.
------------------------  --------------------------------------------
2. Mléko a mléčné výrobky  veškeré mléčné výrobky v čerstvém
              stavu nebo vhodným způsobem
              konzervované, vedlejší výrobky získané
              při zpracování mléka.
------------------------  --------------------------------------------
3. Vejce a výrobky z vajec veškeré vaječné výrobky v čerstvém
              stavu nebo vhodným způsobem
              konzervované, vedlejší výrobky
              z jejich zpracování.
------------------------  --------------------------------------------
4. Oleje a tuky       veškeré živočišné a rostlinné oleje a
              tuky.
------------------------  --------------------------------------------
5. Kvasnice         veškeré druhy kvasnic, pokud byly
              devitalizovány a usušeny.
------------------------  --------------------------------------------
6. Ryby a vedlejší     ryby nebo části ryb v čerstvém stavu
  výrobky z ryb      nebo vhodným způsobem konzervované,
              vedlejší výrobky z jejich zpracování.
------------------------  --------------------------------------------
7. Obiloviny        veškeré druhy obilovin bez ohledu na
              jejich zpracování nebo výrobky
              obsahující škrobnatý endosperm.
------------------------  --------------------------------------------
8. Zeleniny         veškeré druhy zelenin a luštěnin
              v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem
              konzervované.
------------------------  --------------------------------------------
9. Vedlejší výrobky    vedlejší výrobky ze zpracování
  rostlinného původu    rostlinných produktů, zejména
              obilovin, zelenin, luštěnin a
              olejnatých semen.
------------------------  --------------------------------------------
10. Bílkovinné extrakty  veškeré výrobky rostlinného původu, u
  rostlinného       nichž byla bílkovinná složka vhodným
  původu         způsobem koncentrována na nejméně 50 %
              dusíkatých látek v sušině, které mohou
              mít změněnou texturu (strukturu).
------------------------  --------------------------------------------
11. Minerální látky     veškeré anorganické látky vhodné pro
              výživu zvířat.
------------------------  --------------------------------------------
12. Cukry          veškeré druhy cukrů.
------------------------  --------------------------------------------
13. Ovoce          veškeré druhy ovoce v čerstvém stavu
              nebo vhodným způsobem konzervované.
------------------------  --------------------------------------------
14. Ořechy         veškeré plody ze skořápek.
------------------------  --------------------------------------------
15. Semena         veškeré druhy semen v celém stavu nebo
              drcené.
------------------------  --------------------------------------------
16. Řasy          veškeré řasy v čerstvém stavu nebo
              vhodným způsobem konzervované.
------------------------  --------------------------------------------
17. Měkkýši a korýši    veškeré druhy měkkýšů, korýšů, lastur
              (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným
              způsobem konzervované a vedlejší
              výrobky vzniklé při jejich zpracování.
------------------------  --------------------------------------------
18. Hmyz          veškeré druhy hmyzu ve všech
              vývojových stádiích.
------------------------  --------------------------------------------
19. Pekařské výrobky    veškeré druhy chleba, koláčů, sušenek
              a těstovin.
------------------------  --------------------------------------------