přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 356/2008
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů § 29

§ 29
(1) U základního biologického zkoušení se evidují
a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení,
b) druh zkoušeného krmiva, obsažené doplňkové látky nebo premixu, jejich složení a jakostní znaky stanovené analýzou, referenční číslo použité partie, kvalitativní a kvantitativní složení denní krmné dávky,
c) druh, plemeno, stáří a pohlaví zvířat a jejich označení,
d) počet pokusných a kontrolních skupin zvířat, počet zvířat v každé skupině a počet souběžně opakovaných srovnávacích pokusů,
e) zdravotní stav zvířat, podmínky krmení a chovu včetně případných změn,
f) datum zahájení a ukončení zkoušky,
g) místo konání zkoušky,
h) výsledky a v daném případě statistické vyhodnocení průkaznosti výsledků, nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky.
(2) U zkoušení konzervační účinnosti se evidují
a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení,
b) druh zkoušené konzervační látky, její složení a koncentrace,
c) způsob dávkování konzervační látky,
d) druh krmiva použitého pro konzervaci, způsob jeho úpravy, složení a jakost krmiva stanovená na počátku zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,
e) místo konání, datum zahájení a ukončení zkoušky,
f) zejména sledované ukazatele v průběhu zkoušky jako teplota, ztráty hmotnosti během konzervace,
g) složení a jakost krmiva stanovená po ukončení zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,
h) případné nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky,
i) výsledky dalšího zkoušení, pokud bylo prováděno.
(3) U zkoušení jakosti živočišných produktů se evidují
a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení a místo provedení,
b) druhy odebraných vzorků živočišných produktů,
c) počet zvířat, od kterých byly odebrány vzorky, kategorie a stáří zvířat, způsob krmení, jakost zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu,
d) datum odběru vzorků a způsob uchování vzorků do data zahájení zkoušky,
e) výsledky zkoušek.
(4) U zkoušení bezpečnosti se evidují
a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení a místo provedení,
b) druh zkoušky a způsob provedení zkoušky,
c) druh a počet zvířat, na nichž byla zkouška provedena, počet opakování,
d) datum zahájení a ukončení zkoušky,
e) výsledky zkoušek a statistická průkaznost výsledků,
f) výsledky sledování zdravotního stavu zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.
(5) Všechny provedené zkoušky se dokládají jednotlivě.