přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona § 32

§ 32
Technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel
(K § 21 odst. 10 zákona)
(1) Obaly spermatu skotu, zebu, buvolů, koní, prasat, ovcí a koz a obaly embryí jsou označeny způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce. Na obalech dovážených inseminačních dávek se nevyžaduje číslo ústředního registru plemeníků.
(2) Obaly nebo kontejnery násadových vajec drůbeže obsahující pouze vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže a pocházející z jednoho chovu se označují jménem, názvem nebo kódem chovu, ze kterého násadová vejce pocházejí, a nápisem "násadová vejce". Pro účely vývozu jsou kromě těchto údajů obaly označeny informací o druhu drůbeže, ze kterého vejce pocházejí, příjmením, jménem a místem trvalého pobytu nebo názvem a sídlem chovatele.
(3) Násadová vejce drůbeže jsou individuálně označena registračním číslem hospodářství nesmazatelnou barvou s výškou písmen a číslic nejméně 2 mm a šířkou 1 mm.
(4) Obaly inseminačních dávek rybího spermatu nebo dávek gamet obsahují
a) datum odběru gamet,
b) druh, plemeno a linii,
c) populaci,
d) identifikaci mlíčáka nebo jikernačky,
e) objem dávky gamet,
f) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.
(5) Obaly dávek jiker ve stadiu očních bodů a rozplavaného plůdku obsahují
a) datum výtěru,
b) druh, plemeno a linii,
c) populaci,
d) identifikační čísla rodičů,
e) počet jiker ve stadiu očních bodů nebo rozplavaného plůdku,
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.