přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona § 28

§ 28
Podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby
(K § 19 odst. 3 zákona)
(1) V chovu skotu, zebu a buvolů hlásí chovatel zapuštění býkem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část A.
(2) Pokud není známo přesné datum zapuštění býkem, ohlásí chovatel toto zapuštění na formuláři "Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě", které zasílá pověřené osobě do jednoho měsíce po skončení působení býka v přirozené plemenitbě, s vyznačením začátku a konce tohoto období.
(3) V chovu koní nebo oslů je rozsah záznamů a způsob jejich předávání uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(4) V chovu prasat s kontrolou užitkovosti hlásí chovatel pověřené osobě zapuštění kancem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část C.
(5) V chovu ovcí nebo koz přejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o přirozené plemenitbě pověřená osoba pouze na základě žádosti chovatele.