přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona § 19

§ 19
Osvědčení o původu hejna
(K § 11 odst. 5 zákona)
(1) Osvědčení o původu hejna obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,
b) způsob identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
c) počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,
d) stáří násadových vajec, věk plemenné drůbeže v den vystavení osvědčení o původu hejna,
e) název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
f) stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,
g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,
h) registrační číslo hospodářství a kód katastrálního území, kde je drůbež chována,
i) datum vystavení osvědčení o původu,
j) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.
(2) Osvědčení o původu hejna užitkových typů šlechtěné drůbeže se vydává na jednu kombinaci křížení pro celé hejno.