přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona § 14

§ 14
Požadavky na obsah řádu plemenné knihy a řádu chovného registru
(K § 9 odst. 2 zákona)
(1) Řád plemenné knihy obsahuje
a) formu vedení plemenné knihy,
b) způsob členění plemenné knihy,
c) podmínky pro registraci chovů v plemenné knize, s výjimkou řádů plemenných knih koní,
d) požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení plemenné knihy,
e) způsob identifikace plemenných zvířat,
f) podmínky pro vystavování zootechnického osvědčení a potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,
g) orgány plemenné knihy,
h) způsob financování plemenné knihy,
i) jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není obsažen ve stanovách, popřípadě v jiném samostatném dokumentu uznaného chovatelského sdružení.
(2) Řád chovného registru obsahuje
a) formu vedení chovného registru,
b) způsob členění chovného registru,
c) podmínky pro registraci chovů v chovném registru,
d) požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení chovného registru,
e) způsob identifikace plemenných zvířat,
f) podmínky pro vystavování zootechnického osvědčení a potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,
g) orgány chovného registru,
h) způsob financování chovného registru a
i) jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není v jiném samostatném dokumentu chovatelského podniku prasat.