přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 91/1996
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech § 10

§ 10
Zveřejnění seznamu schválených a registrovaných provozů
(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropské unie17) seznam schválených a registrovaných provozů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede údaje stanovené v § 4 odst. 6 a v § 5 odst. 5.
(3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v předpisu Evropské unie9h).
9h) Čl. 19 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005..
17) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.