přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 327/2004
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin § 9

§ 9
Opatřeními k ochraně zvěře2) při používání přípravku, který je označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro suchozemské obratlovce (dále jen "přípravek ohrožující obratlovce") jsou:
a) vypuzení zvěře2) z pozemku, který má být ošetřen, bezprostředně před aplikací tohoto přípravku v případě, je-li zvěř tímto ošetřením ohrožena,
b) zabránění přístupu zvěře2) na ošetřený pozemek vhodnými technickými prostředky, například plašiči zvěře2) nebo elektrickými ohradníky, minimálně po dobu aplikace přípravku,
c) použití přípravku způsobem, kterým se zabrání přímému kontaktu zvěře2) s aplikovaným přípravkem, nebo
d) vyloučení aplikace tohoto přípravku na honebních pozemcích v uznané honitbě nebo na jejich částech vyznačených uživatelem honitby, v době, kdy se na nich líhnou mláďata nebo se na nich nacházejí hnízda s vejci pernaté zvěře.2)
2) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.