přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 408/2000
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) Příl.2

Příl.2
Sazebník udržovacích poplatků
Udržovací poplatek za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě činí
a) za první rok trvání ochranných práv          800 Kč,
b) za druhý rok trvání ochranných práv          800 Kč,
c) za třetí rok trvání ochranných práv          800 Kč,
d) za čtvrtý rok trvání ochranných práv          800 Kč,
e) za pátý rok trvání ochranných práv          1 000 Kč,
f) za šestý rok trvání ochranných práv         1 000 Kč,
g) za sedmý rok trvání ochranných práv         1 000 Kč,
h) za osmý rok trvání ochranných práv          1 000 Kč,
i) za devátý rok trvání ochranných práv         1 200 Kč,
j) za desátý rok trvání ochranných práv         1 200 Kč,
k) za jedenáctý rok trvání ochranných práv       1 200 Kč,
l) za dvanáctý rok trvání ochranných práv        1 200 Kč,
m) za třináctý rok trvání ochranných práv        1 500 Kč,
n) za čtrnáctý rok trvání ochranných práv        1 500 Kč,
o) za patnáctý rok trvání ochranných práv        1 500 Kč,
p) za šestnáctý rok trvání ochranných práv       1 500 Kč,
r) za sedmnáctý rok trvání ochranných práv       2 000 Kč,
s) za osmnáctý rok trvání ochranných práv        2 000 Kč,
t) za devatenáctý rok trvání ochranných práv      2 000 Kč,
u) za dvacátý rok trvání ochranných práv        2 000 Kč,
v) za každý další rok trvání ochranných práv      4 000 Kč.