přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 408/2000
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) Příl.1

Příl.1
Seznam druhů rostlin (§ 19a odst. 1)
 
a) obilniny:
  Avena sativa L.            oves
  Hordeum vulgare L.           ječmen
  Secale cereale L.           žito
  x Triticosecale Wittm. ex A. Camus   tritikale
  Triticum aestivum L.          pšenice setá
  Triticum durum Desf.          pšenice tvrdá
  Triticum spelta L.           pšenice špalda

b) krmné plodiny:
  Lupinus luteus L.           lupina žlutá
  Medicago sativa L.           vojtěška setá
  Pisum sativum L.            hrách
  Trifolium alexandrinum L.       jetel alexandrijský
  Trifolium resupinatum L.        jetel zvrácený (perský)
  Vicia faba L.             bob
  Vicia sativa L.            vikev setá

c) brambor:
  Solanum tuberosum L.          brambor

d) olejniny a přadné rostliny:
  Brassica napus L. var. napus      řepka
  Brassica rapa L.            řepice
  Linum usitatissimum L.         len (vyjma lnu přadného)