přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 408/2000
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) § 22

§ 22
(1) Pěstitel nebo zpracovatel se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 4, nebo
b) neposkytne držiteli šlechtitelských práv doklady uvedené v § 19a odst. 10.
(2) Zpracovatel se dopustí přestupku tím, že nesdělí držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 5.
(3) Zpracovatel, který provádí úpravu rozmnožovacího materiálu chráněných odrůd podle § 19a odst. 2 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že tuto činnost neohlásí Ústavu.
(4) Pěstitel se dopustí přestupku tím, že nesdělí písemně držiteli šlechtitelských práv na jeho žádost údaje uvedené v § 19a odst. 6.
(5) Držitel šlechtitelských práv se dopustí přestupku tím, že neposkytne pěstiteli písemně informace uvedené v § 19a odst. 7.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
12) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
13) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.