přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2004
Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování § 3

§ 3
Odborně způsobilé osoby k porážení jatečných zvířat na jatkách
(K § 5a odst. 6 zákona)
(1) Odborně způsobilé osoby k porážení jatečných zvířat, včetně jejich nutné porážky, na jatkách vykrvením po jejich omráčení jsou
a) osoby, které dosáhly středního odborného vzdělání v oborech zaměřených na technologii a zpracování masa,
b) osoby, které dosáhly úplného středního vzdělání v oborech zaměřených na technologii a zpracování masa,
c) osoby, které získaly úplné střední vzdělání v oboru veterinární prevence nebo vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství,
d) absolventi vysokých škol, které uskutečňují studijní programy v oblasti veterinárního lékařství a hygieny a v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární oblast,
e) osoby, které se připravují k získání odborné kvalifikace podle písmen a) až d), pokud provádějí porážení zvířat pod odborným dohledem osoby uvedené v písmenu b), c) nebo d).
(2) V průběhu výuky k získání odborné kvalifikace podle § 5a odst. 6 zákona mohou osoby, které se k získání této kvalifikace připravují, provádět porážení zvířat pouze na jatkách a pod odborným dohledem osoby odborně způsobilé podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), která dbá na to, aby bylo zamezeno týrání zvířat, a zajistí, aby při nesprávném způsobu omráčení zvířete byla neprodleně zjednána náprava.
(3) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo jiných členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).
4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.