přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2005
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Příl.2

Příloha 2
Seznam zařízení, prostředků a druhy kočovných zařízení
Část A
Seznam nových zařízení, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc
 
I-----I-----------------------------------------------------I----------------I
I   I        Druhy nových zařízení         I Maximální výše I
I   I                           I dotace v Kč  I
I   I                           I (§ 4 odst. 1 I
I   I                           I  písm. d)
*)
I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 1. I Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k I I I I získávání medu na principu odstředivé síly - I I I I medomet) I I I I a) ruční medomet nebo I 15 000 I I I b) medomet s elektrickým pohonem I 30 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 2. I Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro I 15 000 I I I homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité I I I I konzistence) I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 3. I Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových I I I I víček z medných plástů) I I I I a) mechanické I 5 000 I I I b) elektrické I 30 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 4. I Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) I 6 000 I I I nebo míchání medu před plněním I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 5. I Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník) I 1 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 6. I Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého I 25 000 I I I medu) I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 7. I Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou I 10 000 I I I sloužící ke zkapalnění medu) I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 8. I Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do I 10 000 I I I obalů) I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 9. I Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro I 40 000 I I I skladování medu a plástů (technologické vybavení I I I I prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a I I I I vlhkosti) I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 10. I Refraktometr I 1 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 11. I Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na I 20 000 I I I vosk, lis na mezistěny) I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 12. I Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk I 2 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 13. I Varroadna - nejvýše podle počtu registrovaných I 500 I I I včelstev chovatele včel I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 14. I Jednoúčelový mechanický ometač včel I 12 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 15. I Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí I 10 000 I I I do 200 kg s výjimkou váhy registrační I I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I I 16. I Konduktometr I 1 000 I I-----I-----------------------------------------------------I----------------I *) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.
Část B
Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze
1. VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému ošetření včel a fumigační pásky).
2. MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací).
3. M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel).
4. GABON PF 90 mg (proužky do úlu).
5. FORMIDOL 41 g (desky do úlu).
6. FORMIDOL 81 g.
7. APIGUARD A.U.V. (gel).
8. THYMOVAR, 15 g (proužky do úlu).
9. BEE SAFE (přípravek pro dezinfekci v chovu včel).
10. Jiný prostředek, o jehož aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče.
Část C: zrušena
Část D
Druhy nových kočovných zařízení
 
I-----I----------------------------------------------------I-----------------I
I   I      Druhy nových kočovných zařízení     I Maximální výše I
I   I                          I dotace v Kč  I
I   I                          I (§ 6 odst. 1)
*)
I I-----I----------------------------------------------------I-----------------I I 1. I Specializované nakládací zařízení (mechanické, I 30 000 I I I hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání I I I I jednotlivých úlů nebo palet s úly) I I I-----I----------------------------------------------------I-----------------I I 2. I Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev I 50 000 I I I způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích I I I-----I----------------------------------------------------I-----------------I I 3. I Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující I 40 000 I I I hromadný přesun a umístění úlů na kočovném I I I I stanovišti) I I I-----I----------------------------------------------------I-----------------I *) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.