přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2005
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Příl.1

Příloha 1
Témata praktických kurzů, seminářů a přednášek v rámci opatření technická pomoc
Část A: Témata praktických kursů pro chovatele včel
1. Kurz pro začínající včelaře s obsahem tematicky orientovaným na:
význam včel, druhy a anatomii včely, obecné předpoklady včelaření, úly, včelíny, včelnice, včelařské nářadí, právní předpisy související s včelařstvím, boj s nemocemi včel, získávání a zpracování včelařských produktů.
2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaným na:
jednoduché metody chovu matek v teorii a praxi, zpracování chovných plánů a rodokmenů včel, registraci včel, vedení chovných dokumentů včel, selekci na varroatoleranci.
3. Kurz prohlížitelů včelstev s obsahem tematicky orientovaným na:
identifikaci nemocí včel a včelího plodu, škůdce a ochranu včel, laboratorní práce, právní předpisy související s včelařstvím, efektivní systém prevence a léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu.
4. Kurz technického charakteru s obsahem tematicky orientovaným na:
použití aerosolu a údržbu a opravu vyvíječů aerosolu, technologie obsluhy včelstev v různých typech a systémech úlů
5. Kurz pro provozně-ekonomicky orientované chovatele včel s obsahem tematicky orientovaným na:
racionalizaci ve včelařství, senzoriku a marketing medu, vaření medoviny a medového piva, přípravu medového pečiva.
6. Kurz učitelů včelařství s obsahem tematicky orientovaným na:
současnou terapii včelstev, nejnovější poznatky v prevenci a léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu, přípravu na kurzy chovu včelích matek, využití včelařských produktů ve zdravé výživě člověka.
7. Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu včel, právní předpisy související s včelařstvím, organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu, šlechtění včel a pro práci s dětmi a mládeží ve včelařských kroužcích pro děti a mládež.
Část B: Témata seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele
Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele s obsahem tematicky orientovaným na:
- ekonomickou a kontrolní činnost žadatele v oblasti chovu včel,
- právní předpisy související s včelařstvím,
- organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu,
- práci se včelařskou mládeží ve včelařských kroužcích mládeže,
- šlechtění včel.
Část C: Témata přednášek a včelařských kroužků
1. Včelařství v České republice a v Evropské unii.
2. Problematika středních a velkých včelařských podniků.
3. Tlumení nákaz včel.
4. Chov včelích matek.
5. Šlechtitelská práce včel.
6. Ekologický a přírodě blízký chov včel.
7. Pastva, ekologie a kočování včel.
8. Racionalizace chovu včel.
9. Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel.
10. Ošetřování včelstev během kalendářního roku.
11. Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy.
12. Historie včelařství.
13. Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné.
14. Právní otázky ve včelařství.
15. Včelařské produkty a apitherapie.