přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2005
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh § 10

§ 10
Výše dotace na jednotlivá opatření
(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše
a) 6 000 Kč na pořádání nejvýše jednoho praktického kurzu pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více praktických kurzů v jednom dni na jednom místě,
b) 6 000 Kč na pořádání nejvýše jednoho semináře podle § 4 odst. 1 písm. b) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více seminářů v jednom dni na jednom místě,
c) 3 000 Kč na pořádání nejvýše jedné přednášky pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. c) na jednom místě a v jednom dni, a to i v případě, kdy je pořádáno více přednášek v jednom dni na jednom místě,
d) skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d) nejvýše v částce podle části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 100 000 Kč, nebo
e) 15 000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení jednotlivého včelařského kroužku podle § 4 odst. 1 písm. e), nejvýše však na 2 včelařské kroužky vedené jedním vedoucím včelařského kroužku.
(2) Výše dotace na opatření podle § 5 činí
a) 70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do množství uvedeného pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky uvedené v části B přílohy č. 2,
b) 10 Kč ročně za jedno včelstvo na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b).
(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 6 odst. 1 nejvýše v částce podle části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 150 000 Kč.
(4) Výše dotace na opatření podle § 7 činí
a) 800 Kč na jeden rozbor medu9) podle § 7 odst. 1 písm. a),
b) 400 Kč na jeden rozbor medu podle § 7 odst. 1 písm. b).
(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí 200 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu11).
(6) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 překročí finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond přednostně vyplatí dotaci podle odstavce 1 písm. e) a odstavců 2, 4 a 5 a zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 3 poměrně sníží.
(7) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 nedosáhne finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavce 5 poměrně zvýší.
11) § 5 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.