přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 196/2005
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic § 2

§ 2
Národní rezerva prémiových práv
(1) Počáteční stav národní rezervy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic (dále jen "národní rezerva") ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení činí
a) na chov krav bez tržní produkce mléka 140 prémiových práv,
b) na chov bahnic 749 prémiových práv.
(2) Národní rezerva se zvyšuje o prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, o které byl snížen individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle § 4.
(3) Fond nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup stav národní rezervy k 31. srpnu daného kalendářního roku.
(4) Fond národní rezervu v příslušném kalendářním roce nerozdělí, jestliže její stav zveřejněný podle odstavce 3 není vyšší než
a) 4 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka,
b) 11 prémiových práv na chov bahnic.