přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 245/2004
Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem § 8g

§ 8g
Změny žádosti
S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností52) není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43) v žádosti přípustné doplnění půdního bloku nebo jeho dílu, popřípadě změna půdního bloku nebo jeho dílu,
a) z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení,
b) na kterém bude vysazena nová vinice v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení; to neplatí v případě převodu práv na opětovnou výsadbu podle § 8h tohoto nařízení.
29) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
43) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
52) Čl. 75 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.