přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 225/2004
Nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky § 6a

§ 6a
Podpora užití odstředěného mléka a sušeného odstředěného mléka využívaných jako krmiva
(1) Žádost11a) o poskytnutí podpory užití odstředěného mléka, popřípadě sušeného odstředěného mléka, zapracovaného do krmné směsi nebo použitého k denaturaci podává schválený výrobce krmných směsí nebo denaturovaného sušeného odstředěného mléka Fondu11b) na jím vydaném formuláři, a to neprodleně za uplynulý kalendářní měsíc11c).
(2) Žádost o poskytnutí podpory užití sušeného odstředěného mléka nakoupeného v rámci prodeje sušeného odstředěného mléka z veřejného skladování11d), zapracovaného do krmné směsi nebo použitého k denaturaci podává fyzická nebo právnická osoba účastnící se dílčího nabídkového řízení11e) Fondu11b) na jím vydaném formuláři, a to neprodleně za uplynulý kalendářní měsíc11c).
(3) Výplatu podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko zpracované do krmných směsí nebo použité k denaturaci provede Fond nejpozději do 90 dnů ode dne přijetí bezvadné žádosti o tuto podporu11c).
11a) Čl. 22 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999.
11b) Čl. 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999.
11c) Čl. 22 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999.
11d) Čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999.
11e) Čl. 28 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999.