přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 147/2008
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Příl.1

Příloha
Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů a hlavních dřevin typických pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů pro titul zachování hospodářského souboru
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Porostní typ      Kód porostního typu   Hlavní dřevina
--------------------------------------------------------------------------------------
Jedlový             2        jedle bělokorá
--------------------------------------------------------------------------------------
Dubový             5        dub letní, dub zimní, dub pýřitý, dub 
                        cer, jilm habrolistý, lípa srdčitá
--------------------------------------------------------------------------------------
Bukový             6        buk lesní, jasan ztepilý, javor mléč, 
                        javor klen, javor babyka, jilm 
                        habrolistý, jilm horský, jilm vaz, 
                        lípa srdčitá, lípa velkolistá
--------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní listnaté        7        habr obecný, javor mléč, javor klen, 
                        javor babyka, jasan ztepilý, jasan 
                        úzkolistý, jilm habrolistý, jilm 
                        horský, jilm vaz, bříza bělokorá, 
                        bříza pýřitá, jeřáb ptačí, jeřáb 
                        břek, jeřáb muk, třešeň ptačí, 
                        lípa srdčitá, lípa velkolistá, 
                        olše lepkavá, olše šedá, vrba jíva, 
                        vrba bílá, topol osika, topol bílý,
                        topol černý
--------------------------------------------------------------------------------------
Topolový            8        topol bílý, topol černý, topol osika
--------------------------------------------------------------------------------------
Nízký les (pařeziny)      9        nízký les (pařeziny)
--------------------------------------------------------------------------------------