přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 47

§ 47
V sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., položka 92 zní:
"Položka 92
a)   Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů  Kč    250,-
b)   Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního 
  vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, 
  aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, 
  pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, u prvních 
  8 vzorků vína jednoho výrobce, za jeden kalendářní rok, pokud 
  množství zatřiďovaného vína nepřesáhne 10 tis. litrů v šarži       Kč    0,-
c)   Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína,
  jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína 
  stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína 
  stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního 
  likérového vína, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži        Kč   300,-
d)   Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína 
  s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, 
  aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, 
  pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které 
  již bylo rozhodnutí jednou vydáno, za každých i započatých 
  10 tis. litrů v šarži  Kč   500,-

 Poznámka:

Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení 
§ 19 odst. 4 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a 
vinařství), a rozhodnutí zpoplatňovaná podle písmen b) až d) této položky 
jsou upravena v ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona.".