přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 22

§ 22
Likérové víno
(1) Likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie63) a tímto zákonem.
(2) Likérové víno se může označit názvem "jakostní likérové víno", jestliže
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína použitého k výrobě jakostního likérového vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní likérové víno,
f) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.63)
(3) Etiketa jakostního likérového vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie 63) a dále tyto údaje:
a) název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno,
b) evidenční číslo jakosti.
(4) Etiketa jakostního likérového vína může kromě údajů podle odstavců 2 a 3 obsahovat
a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie; podíl každé odrůdy uvedené na etiketě musí činit nejméně 15 %,
b) ročník sklizně, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie53a),
c) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína výlučně z této vinařské podoblasti.
53a) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
63) Přílohy č. IV až VII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
Příloha č. I bod 14 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.