přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 21

§ 21
Perlivé víno
(1) Perlivé víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie61) a tímto zákonem.
(2) Perlivé víno se může označit názvem "jakostní perlivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína použitého k výrobě jakostního perlivého vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní perlivé víno,
f) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.62)
(3) Etiketa jakostního perlivého vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie61) a dále název vinařské oblasti, v níž byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního perlivého vína.
(4) Etiketa jakostního perlivého vína může kromě údajů podle odstavce 3 obsahovat
a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie; podíl každé odrůdy uvedené na etiketě musí činit nejméně 15 %,
b) ročník sklizně, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie53a),
c) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína výlučně z této vinařské podoblasti.
53a) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
61) Příloha č. I body 17 a 18 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
62) Příloha č. I body 17 a 18 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Hlava VI nařízení Komise (ES) č. 753/2002.