přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 20

§ 20
Šumivé víno
(1) Šumivé víno se vyrábí způsobem a v druzích stanovených předpisy Evropské unie54) a tímto zákonem. Šumivé víno se označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie54) a tímto zákonem.
(2) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno" nebo názvem "sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) splňuje požadavky předpisů Evropské unie,55)
b) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem.
(3) Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno stanovené oblasti"56) nebo názvem "sekt s. o."57) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) k výrobě kupáže byly užity vinné hrozny, sklizené na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
f) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.54)
(4) Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem "pěstitelský sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,
b) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie58) pro pěstitelský sekt.
(5) Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,59)
b) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
c) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.60)
(6) Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti" nebo "aromatický sekt s. o."56) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) k výrobě kupáže bylo užito víno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína použitého k výrobě aromatizovaného jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropské unie,59)
e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.60)
(7) Etiketa jakostního šumivého vína, sektu a aromatického jakostního šumivého vína může obsahovat název vinařské oblasti, v níž bylo toto víno vyrobeno, jestliže hrozny, ze kterých bylo vyrobeno, pocházejí výlučně z výše stanovené vinařské oblasti.
(8) Etiketa jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie60a).
(9) Etiketa jakostního šumivého vína, sektu, jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu, aromatického jakostního šumivého vína a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) může dále obsahovat
a) název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské podoblasti,
b) název odrůdy, jestliže produkt, s výjimkou produktu obsaženém v tirážním likéru nebo expedičním likéru, byl nejméně z 85 % získán z vinných hroznů, které pocházejí z této odrůdy, a jestliže tato odrůda je pro dotyčný druh produktu rozhodující, nebo
c) názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže vinné hrozny, z nichž byl produkt získán, s výjimkou produktu obsaženého v tirážním likéru nebo expedičním likéru, pocházejí výlučně z těchto odrůd a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.
(10) Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.
54) Přílohy č. I a V písm. H a I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
55) Příloha č. V písm. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
56) Příloha č. VI písm. K nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
57) Příloha č. VIII písm. D nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
58) Příloha č. VII písm. E bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
59) Příloha č. III nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
60) Příloha č. V písm. I bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Příloha č. VIII písm. C odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
60a) Příloha č. VIII části B a D nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.