přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 14

§ 14
Slazení
(1) Víno lze sladit pouze způsobem stanoveným předpisy Evropské unie.40) U jakostních vín s přívlastkem je slazení zakázáno.
(2) Před slazením vína je výrobce povinen podat Inspekci hlášení o slazení.41) Hlášení o slazení musí výrobce doručit Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropské unie.41)
(3) Vzor prohlášení o slazení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
40) Přílohy č. V a VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 30 až 33 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
41) Čl. 31 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.