přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 13

§ 13
Přirozený obsah alkoholu
(1) Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen "zvyšování cukernatosti")38) je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen "hlášení o zvyšování cukernatosti").39) Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti. Vzor prohlášení o zvyšování cukernatosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(2) Pokud okolnosti, které výrobce nemohl předvídat, znemožní provedení nahlášeného zvyšování cukernatosti, zašle výrobce bez zbytečného odkladu vysvětlení Inspekci.
(3) U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.
(4) Přirozený obsah alkoholu u čerstvých hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu a mladého vína lze zvýšit při nepřekročení hodnot stanovených předpisy Evropské unie96).
(5) U červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů sklizených v České republice lze zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu v zóně A97) na 12 % objemových a v zóně B97) na 12,5 % objemových.
38) Přílohy č. VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
39) Čl. 25 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
96) Příloha XVa část A bod 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
97) Příloha XVa část B bod 7 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.