přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 8

§ 8
Nová výsadba révy
(1) Žádost o udělení povolení pro novou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie111) podá žadatel Ústavu v období od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku.
(2) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie112), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádostech podaných v příslušném kalendářním roce nepřesahuje plochu určenou pro novou výsadbu révy v tomto kalendářním roce.
(3) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy podle poměrného rozdělení v souladu s předpisem Evropské unie113), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádostech podaných v příslušném kalendářním roce přesahuje plochu určenou pro novou výsadbu révy v tomto kalendářním roce.
(4) Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy pouze na výsadbu vinic v oblastech způsobilých pro produkci vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením114).
(5) Při postupu podle odstavce 3 Ústav udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy přednostně na výsadbu vinic, které byly Ústavem na dobu nejméně 7 let schváleny k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů a u nichž skončilo schválené období pokusu nebo produkce roubů.
(6) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle odstavce 5, Ústav přednostně udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy na rozlohu deklarované plochy v žádostech, která je součástí viniční tratě.
(7) Není-li vyčerpána plocha určená pro novou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce podle odstavců 5 a 6, Ústav dále udělí žadateli povolení pro novou výsadbu révy na rozlohu deklarované plochy v žádostech, která není součástí viniční tratě.
(8) Odmítnutá plocha z plochy určené pro novou výsadbu révy v příslušném kalendářním roce se vyčlení v následujícím kalendářním roce jako navýšení nad 1 % celkové plochy osázené révou vinnou, kterou lze podle předpisu Evropské unie určit pro novou výsadbu révy115).
111) Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
112) Čl. 64 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
113) Čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
114) Čl. 63 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
115) Čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.