přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 7

§ 7
Povolení k výsadbě révy
(1) Nová výsadba révy a opětovná výsadba révy je možná pouze na základě povolení udělovaného Ústavem podle předpisu Evropské unie110) a tohoto zákona.
(2) Žádost o povolení k výsadbě révy obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu
a) údaje o plánované vinici s určením katastrálního území, viniční tratě, parcelního čísla, plochy podle katastrálního území a plochy požadované,
b) doklad prokazující oprávnění žadatele k užívání pozemku, na kterém je plánována výsadba révy, a
c) výřez katastrální mapy nebo mapový podklad z evidence půdy podle uživatelských vztahů s určením polohy pozemku, na kterém je plánována výsadba révy.
(3) Vzor žádosti o povolení k výsadbě révy zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
110) Čl. 62 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.