přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 4

§ 4
Stanovené pěstitelské oblasti
(1) Stanovenou pěstitelskou oblastí pro jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti (dále jen "jakostní víno stanovené oblasti") je vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy.
(2) Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří vinařské obce, na jejichž území 20) jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části; ve viniční trati se vylučuje zakládání porostu rychle rostoucích dřevin109).
(3) Vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo").
(4) Prováděcí právní předpis stanoví seznam
a) vinařských podoblastí v jednotlivých vinařských oblastech,
b) vinařských obcí v jednotlivých vinařských podoblastech,
c) viničních tratí v jednotlivých vinařských obcích,
d) odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti.
20) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
109) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.