přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přijaté předpisy - dosud neúčinné

V této sekci naleznete přehled právních předpisů připravených Ministerstvem zemědělství, které jsou v současné době publikovány ve Sbírce zákonů a jsou již platné, ale dosud nejsou účinné.


19.3.2023

Nařízení vlády č. 70/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat. Nařízení vlády je účinné dnem 1. dubna 2023.


19.3.2023

Nařízení vlády č. 69/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína. Nařízení vlády je účinné dnem 1. června 2023.


10.3.2023

Nařízení vlády č. 64/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací. Nařízení vlády je účinné dnem 1. dubna 2023.


10.3.2023

Nařízení vlády č. 63/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy. Nařízení vlády je účinné dnem 1. dubna 2023.


10.3.2023

Nařízení vlády č. 62/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě. Nařízení vlády je účinné dnem 1. dubna 2023.


10.3.2023

Nařízení vlády č. 61/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními. Nařízení vlády je účinné dnem 1. dubna 2023.


26.9.2022

Zákon č. 273/2022 Sb.

Zákon č. 273/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je účinný dnem 1. července 2023.


17.7.2018

Vyhláška č. 139/2018 Sb.

Vyhláška č. 139/2018 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků. Vyhláška bude účinná uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.