přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis účinný od 1. 3. 2023, část od 1. 1. 2024

28.2.2023

Novela nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 52/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP), které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu SZP EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Cílem nařízení vlády je reagovat na změnu právní úpravy předpisů EU stanovující podmínky pro nové období SZP 2023-2027 a na Strategický plán SZP.

V návaznosti na to novela upravuje některé pojmy, které byly doposud upraveny předpisy EU, ale od roku 2023 je jejich úprava na členském státu.

Nařízení vlády tak:

  • definuje jednotlivé druhy zemědělské kultury v evidenci půdy tak, aby byly splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU,
  • doplňuje další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy o nové údaje (např. agrovoltaická výrobna elektřiny, pásy podél vod) a zpřesňuje některé již evidované údaje,
  • rozšiřuje druhy ekologicky významných prvků v evidenci ekologicky významných prvků o nový krajinný prvek skalka a zpřesňuje některé stávající definice krajinných prvků.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem