přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis platný od 24. ledna 2018

11.1.2018

Novela vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin a dalších 2 vyhlášek

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 3/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky.

V příloze vyhlášky č. 378/2010 Sb., která stanoví druhový seznam pěstovaných rostlin, se v souladu s transponovanou prováděcí směrnicí Komise (EU) 2016/2109 mění latinský název jílku hybridního.

V příloze vyhlášky č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, se rovněž v souladu s transponovanou prováděcí směrnicí Komise (EU) 2016/2109 mění latinský název jílku hybridního.

Z přílohy vyhlášky č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, se z výčtu odrůd jabloní vypouští odrůda Major, protože Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pod identickým názvem odrůdy již v roce 2015 registroval vlastnostmi zcela odlišnou odrůdu jabloně. Cílem je tedy odstranění nežádoucího stavu, kdy ve Státní odrůdové knize ČR vedle sebe existují pod totožným názvem odrůdy 2 odlišné odrůdy, jedna jako odrůda registrovaná a druhá jako odrůda s úředně uznaným popisem.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem