přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2023

10.5.2023

Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy, která nabývá účinnosti 1. července 2023 a část 1. ledna 2024

Nová vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V § 9a zákona jsou v návaznosti na změny kompetencí ke kontrole v provozech společného stravování stanoveny požadavky na výrobu pokrmů a uvádění pokrmů na trh s tím, že k provedení tohoto ustanovení bude vydán prováděcí právní předpis.

Provozovatelé stravovacích služeb v současné době musí splňovat obecné požadavky vyplývající z evropské právní úpravy (například mikrobiologická kritéria podle nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny). Na národní úrovni jsou požadavky pro stravovací služby stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcí vyhláškou č. 137/2004 Sb., podle kterých primárně postupují orgány ochrany veřejného zdraví. Tyto právní předpisy však nejsou využitelné pro dozorové orgány v gesci Ministerstva zemědělství (Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Státní veterinární správu).

Účelem nové právní úpravy je zajištění vysoké úrovně kvality pokrmů a zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, a to zejména s důrazem na nejnovější vědecké poznatky.

Vyhláška stanoví pro pokrmy:

•             způsob uvádění na trh,

•             mikrobiologické požadavky na bezpečnost,

•             technologické požadavky na výrobu a

•             smyslové, fyzikální a chemické požadavky na bezpečnost.

 

Novela vyhlášky č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 128/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely vyhlášky je zejména transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 z 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci, a transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 z 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci, do právního řádu ČR.

Ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci se často vyznačují vysokou mírou genetické a fenotypové rozmanitosti mezi jednotlivými reprodukčními jednotkami, proto byly přijaty prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 a 2022/1648 upravující stávající protokoly pro zkoušení odrůd u některých druhů tak, aby odpovídaly potřebám ekologického zemědělství. S ohledem na uvedené bylo nutné odchýlit se od některých ustanovení čl. 1 směrnice Komise 2003/90/ES pro zemědělské druhy a čl. 1 směrnice Komise 2003/91/ES pro zeleninové druhy a stanovit i zvláštní požadavky na zkoušení užitné hodnoty u zemědělských druhů.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem