přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 37/1967
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících § 17

§ 17
Sazba odměn za tlumočnické úkony
(1) Odměna za tlumočnický úkon činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit:

Pol. 1: Při ústním překladu z cizího
    jazyka do češtiny nebo naopak
    za jednu hodinu ........................... 100 až 350 Kč,
Pol. 2: Při ústním překladu z cizího
    jazyka do cizího jazyka za jednu
    hodinu .................................... 150 až 350 Kč,
Pol. 3: Při písemném překladu z cizího
    jazyka do češtiny nebo naopak
    za jednu stránku .......................... 100 až 350 Kč,
Pol. 4: Při písemném překladu z cizího
    jazyka do cizího jazyka za jednu
    stránku ................................... 150 až 350 Kč.
(2) Při písemném překladu se počet stránek pro stanovení odměny tlumočníka určí vždy podle přeloženého textu. Není-li napsán latinkou nebo azbukou vychází se z počtu stránek překládaného textu. To platí i pro revizi překladu podle § 18.